Odvjetnički ured & Ured za mirenje CIKAČ već godinama surađuje sa Pravnim fakultetom u Zagrebu, te prima studente prava na studentsku praksu u svoj ured .

 

Ured surađuje osobito sa sljedećim studentskim udrugama:

 

ProBono, časopis

 

Pravna klinika

 

Udruga pravnik

 

ELSA Step

 

eStudent